2009 m. sausio 29 d., ketvirtadienis

Vyrukas 1

Negaliu susilaikyti iš komentarų į pirmus puslapius nepermesdamas gerb. Ainio pastebėjimus apie tokį fenomeną, kaip vyrukas. Kažkada su gerbiamu prelegentu mes laisvoje diskusijoje nagrinėjome šį reiškinį. Nūnai esu tiesiog priblokštas stulbinančiai tiksliu gerb. Ainio traktatu apie vyrukus. Skaitykit:  

Turbūt kiekvienam teko susidurti su nedidelio ūgio (apie 160 cm) ūsuotais žmonėmis, smirdančiomis kojinėmis ir labai gerai viską išmanančiais. Dėmesio, tai - vyrukai.
Manytina, jog būtent vyrukai, dėl savo esminių savybių yra labiausiai tinkami bukvalizmo ideologijos laidininkai. Kokios gi tos savybės. Štai jos:
1. nedidelis ūgis - apie 160 cm;
2. ūsai;
3. smarvė. Šis požymis kelia daug mokslinių ginčų. Neaišku ar vyrukai dvokia todėl, kad jie nekeičia drabužių, ar dėl to, kad nesiprausia. Gal būt smarvė - tai abiejų minėtų faktorių derinys. Taip pat yra viena akademinė kryptis, teigianti, jog vyrukai gimsta smirdėdami, o gyvenimo eigoje ši savybė stiprėja. Idomu tai, kad vyrukai savo smarvės neužuodžia.
4. Visažinystė. Vyrukai žino viską. Apie tai bus plačiau.
5. Ekstrasensoriniai sugebėjimai. Vyrukai žino kas bus ateityje (suprantama, būtų kvaila vyrukams priskirti Vangą arba Lolašvili)
6. Netolerancija kitų nuomonei. Šis vyrukų bruožas yra visiškai natūralus ir paklūsta formaliai logikai, tad, gali būti Euklido metodu išvestas iš 4 ir 5 bruožo: jei vyrukas žino absoliučiai viską, tai kita nuomonė yra laikytina intelekto klaida. Čia galima įžvelgti panašumų su Platono teigta gėrio objektyvizacija, tačiau nenukrypsime nuo temos, bo kalbam apie vyrukus. 
Taigi, visažinystė, ekstrasensorika bei netolerancija ir daro vyrukus bukvalizmo vėliavnešiais. Neaišku kokiu būdu šie trys paskutiniai bruožai koreliuoja su fizinėmis vyrukų savybėmis (ūgiu, smarve ir ūsais), tačiau jei mes kažko nežinome, dar nereiškia kad to nėra. Todėl šiandien, mums teks remtis vien tik grynais faktais, paliekant rytdienos mokslui išsiaiškinti tų faktų prigimtį ir esmę, arba atvirkščiai.
Vyruko nereikia painioti su pierniku (nedidelio ūgio energingu vyriškiu, tačiau neapdovanotu smarve ir ūsais) bei pipiru (vidutinio amžiaus vyriškiu esančiu ypatingai geros nuomonės apie save kaipo sekso partnerį). 

1 komentaras:

Marius rašė...

" Teismas "Ranga IV" restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Bankrotera". " dar iena bukvlistu imone.. uzsiima ko gero bankrotais, TERA TURBUT REISKIA ZEME. bankrotu zeme. grazu filosofiska su skoniu ir subtilu. VALIO.